YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

Her birey yaşamı boyunca kendisini zorlayan, başa çıkamayacağını düşündüğü, yıpratıcı sıkıntı ve krizler yaşayabilir. Bu problemler güncel olaylardan ya da geçmişe yönelik belli sıkıntılardan kaynaklanabilmektedir. Kişi, bazı zamanlarda bu problemlerin altından tek başına kalkamayabilir. Yetişkin danışmanlığı da bireyin karşılaştığı problemi çözmede tek başına vakıf olamaması durumunda devreye girmektedir. Böyle bir durumda var olan problemi hafife almak ve profesyonel yardımı reddetmek, uzun vadede daha büyük ve hasar yaratması muhtemel sıkıntılara yol açabilmekte ve kişide ağır ruhsal yaralara sebep olabilmektedir.

Yetişkin bir bireyin hayatında karşılaştığı ve başa çıkamadığı bir problem onun hem gündelik hayatını hem de iş ve aile hayatını kötü anlamda etkilemekte ve onlara zarar vermektedir. Bu sorunlar çok çeşitli sebeplerden doğabilir. Yetişkin danışmanlığı; kişilik bozuklukları, geçmişe yönelik travmalar, anksiyete, stres, sürekli mutsuzluk, tatminsizlik, özgüven eksikliği, uyum problemleri, asosyallik, depresyon, iletişim/ilişki problemleri, bağımlılık, kişinin kendine duyduğu saygının yitirilmesi, yeme bozuklukları ve dürtü denetim problemleri gibi kişinin yaşaması muhtemel tüm sorunlar ile ilgilenir.

Yetişkin danışmanlığında verilen terapilerin ilk adımı, yaşanan sorunun her boyutuyla anlaşılması ve değerlendirilmesidir. Kişinin, içinde bulunduğu durumu doğru anlamlandırabilmesi ve ifade edebilmesi terapinin verimli ilerlemesi için ilk şarttır. Terapinin devamında kişinin yaşadığı sorunun çözümü için çeşitli psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır. Psikoterapi karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Terapi boyunca asla bir zorlama ya da dayatma yoktur. Danışan kişi, vereceği tüm kararlar ve yargılarda tek yetkilidir. Danışman, yalnızca danışana vereceği kararlar konusunda uzman ve objektif bir bakış açısı çerçevesinde kılavuzluk eder ve ona yol gösterir.

İlk seanslarda var olan sorun tanımlanır ve kabullenilir. Devamında ise bu sorunu çözmek adına çözülmesi ve geliştirilmesi istenen alanlara paralel bazı hedefler belirlenir. Bu hedefler açık, gerçekçi ve üstesinden gelinebilir olmalıdır çünkü aksi halde danışanın motivasyonu kötü anlamda etkilenir. Daha sonrasında bu hedefler uygun yöntem ve tekniklerin eşliğinde teker teker gerçekleştirilir. Son olarak ise yaşanan tüm süreç danışan ve danışman tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilir ve sağlıklı bir şekilde sonlandırılır.

Bizimle iletişime geçmek için