Tükenmişlik Duygusu

Tükenmişlik duygusu, kişinin enerji ve güç kaybı sonrası iç kaynaklardaki tükenme durumudur. Stres ile aktif savaş verememenin bir yansıması olarak görülen tükenmişlik, duyarsızlaşma, duygusal tükenme boyutlarından ortaya çıkmaktadır. Genel olarak tükenmişlik kavramına bakıldığında, kişinin tükenmişlik yaşadığını düşündürecek bazı belirtileri kapsadığı görülmektedir. Bunlarda, davranışsal, duygusal ve bedensel olarak adlandırılabilir. Bu belirtiler arasında, bireysel güvende azalma, değersizlik hissi, işe yoğunlaşamama, kendini soyutlanmış hissetme, huzursuzluk, tatminsizlik, çabuk öfkelenme ve çaresizlik gibi kognitif becerilerde zorluklar yaşama yer almaktadır.

Tükenmişliğin belirtileri nelerdir?

Tükenmişlik, kişilerde davranışsal, bedensel ve duygusal bazı belirtiler ile kendini göstermektedir. Bu nedenle bu belirtide ki farklılıklar tükenmişliği etkilemektedir. Örneğin; yaş, cinsiyet, kişilik, çalışma süresi, sosyal destek, değerler gibi sosyal ve bireysel özellikler, iş üstündeki kontrol düzeyi, iş yükü, ödüller, çalışan alana göre hissedilen aidiyet duygusu ve adalet gibi örgüt ve iş ile ilgili özellikler tükenmişlik ile arttırıcı ya da azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Davranışsal belirtilerde de çok duyarlılık ve sinirlilik, ani tepki, kurallar konusunda katılık, sabırsızlık, sürekli bir suçlama ve savunma hali gibi konular göze çarpar. Son bedensel belirtiler arasında enerji kaybı, kronik yorgunluk, nefes darlığı, uyku bozuklukları ve mide sorunları gibi problemler yaşar.

Tükenmişlik dört evresi nedir?

İlk evrede, birey çok heyecanlı, istekli ve güdülenmiştir. Var gücü ile çalışır ve kariyer planları yapar. İkinci evrede, yapmış olduğu meslekten yavaş yavaş tatmin olmamaya başlar. Şevki ve isteği azalır. Mesleğini yapar iken karşılaşmış olduğu ufak tefek problemlerden bile çok büyük rahatsızlıklar duyar. Üçüncü evrede, teşkilattaki çarpıklıkların düzelmeyeceği inancı oluşur. Dördüncü evrede ise, koyu bir karamsarlık, mesleğe ve teşkilata karşı ilgi alakanın azalması ve umutsuzluk baş gösterir. Artık sadece sosyal ve maddi güvence zorunluluğundan dolayı çalışır. Sosyal çekilme durumu ve bireysel başarısı düşme durumu yaşar.

Tükenmişliğin birden çok semptomları vardır. Bunlardan hangilerinin tükenmişlik hangilerinin tükenmişlik olmadığı konusunda genel bir uyum olmamasına karşın en büyük kabul gören görüş Maslach’a ait olanıdır. Christina’ya göre yoğun şekilde çalışanlar, uzun süren iş ilişkileri ile yaşamını bildirenlerde, başarısızlık, duyarsızlık hissi ve duygusal tükenme olarak meydana gelir.

Depresyonda da tükenmişlik için kabul gören belirli semptomlar görülmektedir. Bunların arasında; keyifsizlik, aşırı derecede tükenme, performans düşüşü ve üzüntülü hissetmek vardır. Depresyonda görülen belirtiler, tükenmişlikte de görülebilir. Ancak bireysel ihtiyaçlarını uzun bir süre ihmal ederek yoğun bir çalışma temposuna uzun süre devam eden bir insana uzun bir dinlenme ya da tatil yapması ya da çalışmış olduğu işten ayrılması önerilir. Tükenmişliğe karşı en iyi alınacak önlemlerden biri iyi bir uyu çekmek, düzenli beslenmek, dinlenmek, eğersiz yapmak vb. durumlara zaman ayırmak olmalıdır. Böylelikle en büyük önlemi almış olacaksınızdır.

Sizlerde tükenmişlik duygusunu yaşıyorsanız CSE Danışmanlık bünyesindeki uzman psikologlardan destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0 (212) 570 1705 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz.WHATSAPP İLETİŞİM