Psikolojik Testler

Psikolojik testler kavramı günümüzde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Psikolojik testler genel olarak bireye ait olan davranış kalıbının objektif ve standart ölçümüdür. Testlerin sonuçları bireylerin davranışlarından örnekler sunar ve bunu başka kişilerin ya da bireyin farklı vaktindeki davranışları ile kıyaslama imkanı verir. Psikolojik test diğer bilimlerde de kullanılan testlere benzer. Örnek verecek olur isek kandaki demir miktarı kandan örnek alarak ölçülüyor ise, bir psikologda bir insanın kişilik özelliklerini kişilik testi ile ölçer. Psikolojik test fiziksel bir özelliğin doğrudan olarak ölçümleri ile mümkün olmayacağı için, bu testlerdeki uyarıcı ve maddelere verilen cevapların kişinin düşünce, inanç, duygu ve tutumlarını yansıtan davranışlar olarak kabul edilir. Kısaca söyleyecek olur isek, psikolojik testler davranışların örneklendirilmesidir ve standart koşullar içinde elde edilmesidir.

Özellikle psikolojik testlerin işlevi, aynı bireyin farklı durumlar karşısındaki tepkilerini veya diğer kişiler ile arasındaki farkları ölçmektir. Psikolojik testlerin ilk olarak kullanım alanı çocuklar ve okullar olmuştur. Uygulama alanında ilk faydalı olan test zeka gerililiği alanında yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Bunu duygusal açıdan bozukluğu olanlar, çocuk suçlu olanlar ve başka türlerden davranış bozukluğu alanları takip etmiştir. Bu psikolojik testlerin 2. Kullanım alanını ise işletmecilik oluşturmaktadır. Bunu bireysel olarak danışanlarda, duygusal iyilik ve etkinlik durumundan yardım alma, kişisel gelişim ve kendini anlamayı arttırmayı amaçlayanlar takip ederler.

Psikolojik testlerin kullanımı

Psikolojik testlerin günümüzdeki kullanımı ele alındığında ise psikolojik bozuklukların sınıflandırmasında ya da tanısında, çokluk açısından incelenmesi, yordama ya da prognozda kullanılmaktadır. Gündelik kullanımlarda bu testlerin araştırmalarda da birçok önemli işlevleri vardır. Her farklı araştırmada kişisel farklılıkların güzel ve iyi yapılandırılmış testlerle duyarlı bir biçimde ölçülmesi zorunluluktur. Bu biçimde araştırılan konular daha geçerli, objektif ve güvenilir bir biçimde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Psikolojik testlerin, klinik alanlarda kullanılması için faydalı olması gerekir. Faydalı olabilmesi için testi kullanacak kişinin bu ölçüm aracından sağlanmış olan bilgilerin önemini bilmesi gerekmektedir. Testler ile ilgili içeriklerin büyük olması klinisyene daha çok kullanım esnekliği sunar. Değerlendirme için ihtiyaçlara uygun olan ölçüm ya da yöntem aracını seçebilirler.
Farklı özellik açısından psikolojik testler sınıflandırılabilir. Fakat en yaygın olan sınıflandırma, kişilik testleri ve yetenek testleri sınıflanmasıdır.

Yetenek testleri kendi içinde özel gruplar ve zeka testleri için yetenek testleri olarak sınıflanmaktadır. Kişilik testler ise, kişiliği ölçen testler ve buna örnek olarak tutum, ilgi ve değer ölçekleri yer alır. Kişilik testleri kendi içinde projektif ve nesnel olarak ikiye ayrılır. Davranış ve zihin ilişkisini konu alan ve farklı zihin işlevleri düzeyini ölçmeyi hedefleyen nöropsikolojik testler, zeka testlerine en yakın görülmektedir.
Her birey zeka diye bir kavramın var olduğuna inanır, ancak bu kavramın tanımını yapmakta bir o kadar zorlanır.

Sizlerde psikolojik testleri merak ediyor ve uygulanmasını düşünüyorsanız CSE Danışmanlık bünyesindeki uzman psikologlardan destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0 (212) 570 1705 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz.WHATSAPP İLETİŞİM