psikolojik danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık kavramı kısa terimlerle açıklanması mümkün olmayan bir kavramdır. Çünkü psikolojik danışmanlığın ilgilendiği insan ve insanların problemleri derin ve kompleks bir yapıya sahiptir. Hal böyle olunca psikolojik danışmanlık da bu derin ve kompleks yapıya geliştirici ve tedavi edici bir yolla yaklaştığından, psikolojik danışmanlık da karmaşık bir yapıya bürünmektedir.

Psikolojik danışmanlık, hem kişi hem de terapist adına bir öğrenme sürecidir ve sosyal ortamda gerçekleştirilir. Psikolojik danışmanlık hizmeti, psikolojik danışmanın çeşitli yöntem ve tekniklerle gerçekleştirdiği bir yardımdır. Bu uygulamanın amacı danışanın hem birey olarak kendisini hem de sosyal ve dış çevresini kabul ederek kavramasını sağlamaktır.

Psikolojik danışmanlıkta, danışana yalnızca sabit bir bilgi aktarımı söz konusu değildir ve bilinçli bir öğretme veya öğüt verme söz konusu olmaz. Kişi baskı altında bırakılmaz ve kişiler arası saygılı ve sıcak bir diyalog söz konusu olur. Danışmanlık süresince danışanın istek ve kararlarının sorumlusu direkt olarak danışandır.

Sosyal bir ortam ve çerçeve içerisinde gerçekleştirilen psikoterapi, psikolojik danışman ve danışan arasındaki bir etkileşim süreci olarak tabir edilebilir. Genel olarak bu süreçte bir danışan ve bir danışman vardır ancak kimi durumlarda taraflar daha kalabalık da olabilmektedir.

Günümüz modern teknikleri ile de büyük bir gelişim gösteren psikolojik danışmanlık mesleği çeşitli uzmanlıklar ile gündeme gelir. Burada ruh sağlığı danışmanlığı, evlilik ve aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, eğitim danışmanlığı gibi çeşitli uzmanlıklar söz konusu olup, her uzmanlık dalının gerektirdiği farklı bilgi ve beceri gereklilikleri söz konusudur.

Modern dönemde daha sık tercih edilen bir psikolojik tedavi tekniği olan psikolojik danışmanlıkta uygulanan terapi çok sayıda aşamada tamamlanır. Danışan psikolojik danışmandan yardım almak istemeden önce kendisinde bir eksiklik veya sorunlu bir durum tespit eder. Bu durum neticesinde de bu sorunların giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanabilmesi adına yardım ister. Bu yardım süreci aslında danışanın kendini ifade ettiği ve öğrendiği bir süreçtir. Danışman hiçbir kararı veya düşünceyi etkileme eğilimi göstermeksizin danışanın gidişatını izler ve söz konusu sorunların ve eksikliklerin doğru kavranması ve çözümlenmesi için ışık tutar.

Bizimle iletişime geçmek için