ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Özel Eğitim Nedir?

Özel eğitim, normal yaşıtlarının yararlanabildiği eğitim ortamından yeterince yararlanamayan çocuklara yönelik verilen eğitimdir. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak onların gelişimsel zorluklarının çözümlerine destek olabilmek için  özel eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “Özel Eğitim” denir.

Türkiye’de özel eğitim; örgün eğitimin verildiği okulların özel alt sınıflarında, kaynaştırma sınıflarında, kaynak odalarda ve ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilmektedir. Farklı nedenlerden kaynaklanan bireysel ve gelişim özellikleri ile gelişim özellikleri bakımından akranlarıyla kıyaslandığında  beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyler özel eğitim desteğine ihtiyaç duyarlar. Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, var olan eğitim programının değerlendirilip kişiye özel düzenlemeler yapılması, eğitim sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Gerek kaynaştırma eğitimi gerekse okul öncesi verilen destek eğitimler, uygun düzenlemeler yapılmadığı, çocuğun zekâ ve yeteneklerine yönelik hazırlanmadığı sürece yetersiz kalacaktır.

Özel gereksinimi olan çocukların çoğu, çeşitli nedenlerden dolayı bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri bakımından akranlarına kıyasla beklenilen düzeyden farklıdır. Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, var olan eğitim programının değerlendirilip kişiye özel düzenlemeler yapılması, eğitim sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve daha hızlı ve verimli sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Özel Eğitim danışmanlığı, ailenin ve eğitimcinin doğru şekilde bilgilendirilmesi, yetersizliğin engelleyici etkilerini azaltmak için belirli becerilerin öğretilmesini kapsamaktadır. Özel Eğitim danışmanlığı, ailenin ve eğitimcinin doğru şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Ancak zaman zaman zorluklar yaşanabilecek  bu sürecin,  konunun uzmanları eşliğinde daha sağlıklı, çocuk üzerinde kalıcı hasarlar bırakmadan ve problemsiz atlatılmasını amaçlar.

Hangi Çocuklar Özel Eğitim Almalıdır?

 • Otistik, down sendromlu, west sendromlu çocuklar
 • Özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar
 • Konuşma yetersizliği olan çocuklar
 • Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktif çocuklar
 • Davranış bozukluğu olan çocuklar
 • Reaktif bağlanma bozukluğu olan çocuklar
 • İşitme yetersizliği olan çocuklar
 • Fiziksel yetersizliği olan çocuklar

Kişinin Zihinsel Yetersizlik Tanısı Alabilmesi İçin Aşağıdaki Kriterlerden En Az İki Tanesinde Yetersiz Olması Gerekmektedir;

 • İletişim, kendine bakım, ev yaşamı,
 • Toplumsal-kişilerarası beceriler- toplumsal olanaklardan yararlanma,
 • Kendi kendini yönetip değerlendirme,
 • Okulla ilgili işlevsel beceriler, iş,
 • Boş zamanları değerlendirme,
 • Sağlık ve güvenlik

Bizimle iletişime geçmek için