Oyun Terapisi

Çocuk terapisinde kullanılan terapi yöntemlerinden biri olduğunu söyleyebileceğimiz oyun terapisi, özellikle de ebeveynleri ayrılık sürecinde olan çocuklar için uygulanan yöntemlerden biridir. Çocuklara uygulanan bu terapi, bireysel terapi olarak ergenler için de kullanılmaktadır.

Çocuklar için oyun, yetişkinlerin danışmanlık hizmeti alması kadar önemli bir etkinliktir. Oyun sayesinde çocuklara kelimeler yerine oyuncaklarla kendilerini ifade edebilme fırsatı verilir. Gelişimsel bir terapi olduğunu söyleyebileceğimiz oyun terapisi çocuğun mutlu ve uyumlu olarak hayatına devam edebilmesi için önemlidir. Bu terapinin temeli, çocuğun doğal ortamında bulunmaya dayanır. Çocuk bulunduğu ortamdan, yabancısı olmadığı oyuncaklardan uzaklaştırılmadan, kendisini ifade edebilmeyi öğrenir.

Oyuncaklar sayesinde çocukların olumsuz davranışlarının önüne geçilmesi hedeflenir. Ayrıca bu terapinin asıl amacı, çocuğun kendisini ifade edebilmesine odaklanmaktır. Oyun terapistleri, çocuklara güvenilir bir ortam sunar ve oyuncaklarla istediği şekilde oynaması için onu yönlendirir. Böylece rahatlayan ve bulunduğu ortamda tedirgin olmayan çocuk duygusal sorunlarını daha kolay ifade edebilecek ve iletişim kurabilecektir. Oyun terapisi yönlendirmeli ya da yönlendirmesiz olarak iki farklı şekilde olabilir.

Yönlendirmeli oyun terapilerinde liderlik önemlidir ve terapist yükümlülüğü alarak çocuğu yönlendirir. Yönlendirmesiz oyun terapisinde terapist yönetimi tamamen çocuğa bırakacaktır. Bu terapi sayesinde çocukların bastırdığı duyguları, sancıları, bilinçdışı korkuları ve yılgıları öğrenilir. Çocuğun bazı davranış bozukluklarını anlamak ve gidermek için başvurulan bu yöntem başarıya ulaşma oranı yüksek bir terapi yöntemidir.

Oyun Terapilerinde İzlenen Yol Nedir ve Kullanılan Materyaller Nelerdir?

Oyun terapisi için çocuğun ebeveyninin anlattığı hikayenin dinlenmesi çok önemlidir. Ancak çocuğu tanımak için bu yeterli değildir. Uygun tedavinin seçilmesinden sonra yönlendirmeli ya da yönlendirmesiz olarak terapi uygulanmaya başlanır. Tüm terapi süreçleri çocuğun bireysel ihtiyaçlarına yöneliktir ve bu ihtiyaçlar süreç içerisinde değişim gösterebilir.

Oyuncaklar, çocuğun hislerini ifade etmesi için kullanmayı tercih edebileceği araçlardır. Bunlar bir kukla, bebek, boya kalemi ya da bambaşka bir oyuncak olabilir. Bu seçim tamamen çocuğa bırakılmalıdır. Ancak bu şekilde çocuk kendisini daha rahat hissedecek ve duygularını, düşüncelerini ya da korkularını oyuncaklar aracılığıyla dışa vurabilecektir diyebiliriz.

Bizimle iletişime geçmek için