Kurumsal Koçluk

Kurumsal koçluk çalışanların kurumlarında yaptıkları verimi maksimum seviyeye çıkarmak adına yaptıkları takım çalışması süreçlerini kapsar. Bu koçluk ilişkisinde müşteri ile yani danışan ile koç arasında kurallı bir ilişkidir. Kuralların belirlendiği bu ilişkide yargılamadan dinlemek esas alınırken kişinin kendi potansiyelini açığa çıkarması beklenir.

Kurumsal koçlukta koçluk hizmeti veren kişi danışan ile birlikte kurum içi dengenin kurulması ve ilişkilerin düzenlenmesi noktasında destek görevi görür. Başarı ve dengenin sağlanması bu bağlamda yine danışan kişi tarafından farkındalık oluşturularak belirlenir.

Kurumsal koçluk çalışanın kurum içi potansiyelini açığa çıkarırken çalışmalarını en üst seviyeye çekmeyi hedefler. Yaptığı çalışmada kişinin kendini değerlendirmesi ve potansiyelini ortaya koyarak üretkenliği ele almasına yardımda bulunulur.

Üretken olan danışan kişi başarı noktasında tatminkarlığı hissetmeye başladığında özgüven ile devam etmesi için genel hatları ve çizgileri belirlenir. Koç olan kişi danışmanlığını yaptığı kişiye direk etkide ulunmaz. Var olan potansiyelin farkındalığı oluşturulmaya çalışılır. Potansiyelini belirleyecek olan kişi yine danışmanlık hizmeti alan kişinin kendisidir.

Kurumsal koçlukta kişiler kurum içi yapılanmada kendi konumlarını daha iyi anlar ve bulundukları konumda verimi sağlayabilmek için önce kendi becerilerinin farkına varırlar. Farkındalık oluşumunda kurum içi konum belirlendiğinde kişiler he ilişkilerin düzenlenmesi hem de sorumluluk alınan işi daha iyi şekilde verimli halde yerine getirir.

Kurumsal Koçluk Hizmeti Alan Kişilere Ne Gibi Katkılar Sağlanır?

Kurumsal koçluk hizmeti alan kişiler aldıkları bu danışmanlık hizmeti ile;

  • Liderlik özelliklerini pekiştirir.
  • Öz güven sahibi olur.
  • Kendi öz kimliğinde öz değerlerinin farkına varır.
  • Takım çalışmalarına daha yatkın hale gelir.
  • İlişki yönetim ve yönlendirme alanında daha yapıcı konumda bulunurlar.
  • Kendilerine hedef koymada ve o hedefe ulaşmada daha verimli bir tavır sergilerler.
  • Zaman yönetimini daha verimli yaparlar.
  • Yapacakları işlerde öncelik yönetimini daha verimli yaparlar.
  • Farkındalık ve algılarının gelişmesine katkı sağlanır.

Kurumsal koçluk hizmeti ile kişinin hem bedeni hem öz kimliği üzerindeki değerleri ortaya koyulur. Danışmanlık hizmeti aldıkları koçlardan destek görerek bu değerleri yaşamlarına daha iyi aktarırlar.

Bizimle iletişime geçmek için