İlişki Koçluğu

İlişkiler kapsamında alınan destek temelli ilişki koçluğu kişiyi daha fazla anlamaya ve kendini doğru ifade etmeye yardımcı olmaktır. Başkalarıyla iyi geçinebilme kabiliyeti, anlayış ya da kişinin kendini nasıl ifade ettiği bu bağlamda değerlendirmeye alınır. Tüm kişileri sevmek değil derinden bir ilgi barındırmak esas alınır.

Bu derinden ilgi kişide anlayış, empati yeteneğinin gelişmesine destek olacak hem kişiyi hem de muhatabını daha mutlu kılacaktır. İlişki koçluğunda yalnızca eş durumu göz önüne alınmamalıdır. Muhatap olunan her insan ile bir ilişki türü geliştirilir. Bu alanda her türlü ilişkinin değerlendirilmesi danışan kişide mevcut olacak şekilde bir süreç izlenir.

İlişki Koçu Ne Yapar?

Kişinin yani danışan kişinin gelişmek istediği alanların tespiti sağlayarak ana hatlar belirler.

Kişinin yaşamındaki rollerini belirler ve hangi alanda gelişme göstermek istediğini temel alarak bu alanda daha çok yoğunlaşmasını destekler.

Danışan kişinin ulaşmak istediği ilişki modelini ve kendi kimlik modelini belirler.

Kişinin değerlerine bakar ve bu değerlerin yaşamına ne ölçüde yansıdığına bakar.

Sık sık mevcut durumun değerlendirmesini yaparak kişiye bir plan ve harita belirler.

Kişinin kör olduğu alanlarda da potansiyellerini fark etmesi için ana hatları belirler ve bu alanlarda çalışır.

Kişinin memnun olmadığı alışkanlıklarını belirler ve bu alışkanlıkların yerine yeni bir alışkanlık getirmesi için çalışma yapar.

Koçluk hizmetlerinde diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi bir zorunlu yönlendirme yoktur. Bu hizmet kapsamında kişi kendi potansiyelini yine kendi yetenekleri ile keşfeder ve hayatına uygular. İlişki koçluğunda koç ola kişi danışana yalnızca aslıda kişini de gayet iyi bildiği ama dikkat edemediği noktaların ve hatları sınırlarını verir.

Danışanın yaşam görüşüne yeteneklerine ve fikirlerine saygılı olarak yapılan bu süreçte kişi kendi kişiliğinde yeni noktalar keşfeder ve bu alanları yaşamda ilişkilerine uygular. Anne, baba, kardeş, arkadaş, eş ya da farklı nitelikte birçok ilişkinin kişide yansıması araştırılır ve yine kişinin kendi kararları ile bu ilişkilerin temel noktalarındaki sorunlar iyileştirilerek daha kaliteli bir bağ sağlanır. Bu bağ anlayış üzerine kurulur.

Bizimle iletişime geçmek için