EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIĞI

Aile, toplumun en önemli kurumlarından biri olmak ile birlikte aynı zamanda temeli ve çekirdeği sayılabilir. Bir aile kurmaya karar vermek oldukça ciddi ve önemli bir karardır. Doğru ve sağlıklı bir yapıya sahip ailelerde kurulan iletişim de sağlıklı olmak durumundadır. Bu sayede yetişen gelecek nesiller de huzurun, paylaşımın, sevgi ve saygının hakim olduğu aileler içinde büyümüş olacaklardır.

Evlilik öncesi danışmanlığı, kişilerin evlilik yolunda içlerine sinen ve verimli kararlar almasını, temellerini doğru ve sağlam atmalarını, iki tarafın da evliliğe tamamen hazır olmasını amaçlar. Evlilik öncesi danışmanlıkta verilen danışma hizmeti; önleyicilik, geliştiricilik ve eğiticilik olmak üzere üç temel kapsam üzerine kuruludur.

Önleyici çalışmalar, bir aile kurmadan önce tarafların yanlış ve ilişkiye zarar verebilecek kararlar almasından kaçınılması olarak tanımlanabilir. Bu sayede tarafların pişman olması ya da evlilik sonrasında beklenti ve ihtiyaçlarının ters düştüğünü anlamasına engel olunabilmektedir.

Geliştirici ve eğitici çalışmalar ise evlilik gerçekleştikten sonra alınan kararlara karşılıklı olarak uyum sağlayabilmeyi, oluşabilecek tartışma ve çatışmaların en aza indirilmesini ve saygı çerçevesinde gerçekleştirilebilmesini, stres ve gerilim içeren olaylara karşı omuz omuza mücadele verilebilmesini amaçlar. Her evlilikte sorunlar ve krizler yaşanır. Ancak önemli olan bu muhtemel problemlere karşı hazırlıklı olabilmek ve sağlam durabilmektir. Evlilik sonucu taraflar, yaşamlarını ortaklaştırır ve geleceklerini beraber inşa ederler. Bu sebeple kurulan iletişimde dürüstlük, açıklık, netlik olması çok önemlidir. Taraflar birbirine güven duymalı, beklenti ve fikirlerini açıkça dile getirebilmeli, görev ve sorumluluklarını gönülden yerine getirmeli ve birbirlerini desteklemelidir.

Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti sayesinde çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları ve bakış açılarını geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Evlilik öncesinde kişiler hayalci ya da gerçekçilikten uzak bakış açıları ve düşüncelere kapılabilirler. Bu düşünceler uzun vadede evlilik içinde pek çok sorun doğurur. Evlilik gerçekleşmeden öncesinde tarafların uzman ve alanında yetkin bir kişi tarafından bu görüşleri paylaşması, karşılıklı incelemesi ve değerlendirmesi ileride oluşabilecek problemlerin de önüne geçmektedir.Böylece iki taraf da yaşanması olası iyi ve kötü olaylara karşı hazırlıklı ve dik bir duruş sahibi olacaklardır.

Bizimle iletişime geçmek için