Eşlerde Boşanma Durumu

Boşanma olgusunu ele aldığımızda her toplumda açıklayıcı sebepler görebiliriz. Eşlerde boşanma durumu birçok sebebe bağlanabildiği gibi, psikolojik, sosyolojik, coğrafik yapı, kültürel yaşantı ve ekonomik özgürlüğe kadar dayanmaktadır. Boşanma geçmişten bu güne artarak devam etmektedir. En temel boşanma sebebine baktığımızda daha çok aldatmalar göze çarpmaktadır. Bunun nedeni tüketmeye dayalı olduğu çok açıktır. Peki neden ve nasıl tüketiyoruz? Bu sorunun cevabı çok kolay olmamakla beraber farklı yorumlamalara da açık haldedir. Kadınların ekonomik açıdan daha özgür olmaları, erkeklerin artık istediklerine kolaylıkla ulaşabiliyor olmaları, eski dönemlere nazaran baskıcı ve otoriter aile yapılarının azalması, evlilik olgunluğunun oldukça düşmesi ve bireylerin ne istediklerine tam anlamıyla emin olmadan evlilik kararı vermiş olması gibi daha birçok sebep mevcuttur.

Türkiye açısından ele alındığında aldatmadan sonra fiziksel şiddet ve maddi konular açısından yüksek bir orana sahiptir. Daha çok şiddet kaynaklı olduğu ise kadınların psikolojik destek alma oranlarının artması olarak gösterebiliriz. Bohannon’ a göre boşanma bir süreçtir ve altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan birincisi; duygusal boşanma, ikincisi; yasal boşanma, üçüncüsü; ekonomik boşanma, dördüncüsü; aile boşanması, beşincisi; sosyal boşanma ve son olarak da psikolojik boşanmadır. Bunlara süreçlere baktığımızda aslında boşanmanın ne kadar zorlayıcı bir durum olduğunu görmüş olacağız. Toplanmış olan istatistiksel verilere bakıldığında boşanmanın önemli bir sosyal sorun olduğunu görebiliriz. Son zamanlarda yapılan çalışmalara bakıldığında; kadınların çalışma hayatına girmiş olması, her iki tarafında eğitim durumlarının yükselmiş olması, ekonomik, kişisel ve toplumsal nedenlerin varlığı, kadınların sosyal açıdan daha iyi şartlarda yaşaması, hukuksal açıdan geçmişe nazaran boşanmaların daha kolay olması ile beraber bu oranlar artmıştır.

Neler Yapılmalıdır?

Boşanma durumunu en aza indirgeyebilmek için, koruyucu, önleyici ve destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Aile içi şiddetin, boşanma nedenleri arasında yüksek bir orana sahip olması nedeniyle bireyler bu konuda bilinçlendirilmesi, tüm bireylerin eşit duyarlılığa sahip olması için, basın ve medya yolu ile şiddeti önleyici programların düzenlenmesi sağlanmalıdır. Boşanmış olan kadınlara yönelik çalışma alanlarının arttırılması gerekmektedir. Boşanma sonrası velayetleri anneye verilmesi önemlidir. Çocuk ve anne ruh sağlığı için psikolojik destek alınması ve bunun için yardım kuruluşlarının arttırılması gerekmektedir.

Boşanma durumunun azaltılması adına; evlenecek çiftlerin öncelikle evlilik olgunluğuna erişmiş olduklarına inanmaları gerekmektedir. Bireyler evlilikten beklentilerini, sorunlarını ve baş etme yöntemleri konusunda, aynı zamanda kendilerini ve karşı taraftan ne istediklerinin farkında olabilmeleri adına danışmanlık merkezlerinden destek almaları gerekmektedir. Destek alınacak bu merkezlerin ücretsiz ve ulaşılabilir olması oldukça önemlidir.

 

Sizlerde eşlerde boşanma durumu konusunu merak ediyorsanız CSE Danışmanlık bünyesindeki uzman psikologlardan destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0 (212) 570 1705 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz.Bir cevap yazın

Bir cevap yazın

WHATSAPP İLETİŞİM