Ergen Danışmanlığı

Bireylerin hayatlarında hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan yaşadığı en büyük değişimler genel anlamda ergenlik döneminde gerçekleşmektedir. Çocukluktan gençliğe geçiş aşamasını oluşturan bu evrede her iki cinsiyetteki bireylerde fiziksel ve hormonsal bir takım değişimlerle karşılaşırken aynı zamanda sosyal çevrelerindeki değişimden de etkilenirler. Bu etkilenme ve geçiş sürecinde ise doğal olarak bazı sorunlar ile karşılaşılabilmektedir.

Ergenlik dönemindeki birey, kendini kanıtlama ihtiyacı duyan, daha bağımsız olmayı isteyen bir çocuk olarak da tanımlanabilir. Bu duygusal ve fizyolojik değişimler nedeniyle de bireyin agresif ve asi tavırlar takınması söz konusu olabilir. Ebeveynler ise bu süreçte çocukta meydana gelen davranışsal değişimler nedeniyle çatışmalarla karşılaşabilirler.

Bu geçiş sürecinde bireyin sosyal ve duygusal açıdan gelişimi ebeveynlerce doğru bir biçimde izlenmesi ve desteklenmesi gerektiğinden ergenlik danışmanlığından faydalanılabilir. Bu psikolojik danışmanlık süreci ergen birey ve ebeveynler ile birlikte yürütülür. Bu destek sürecinde ergenlik bunalımı, madde bağımlılığı ve asosyallik gibi davranışsal sorunların da engellenmesi hedeflenir.

Bireyin kendisini doğru bir şekilde ifade edebilen, sosyal açıdan uyumlu, olumlu ve mutlu bir birey olması için gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık çalışmalarında kimi zaman aileler de sürece dahil edilir. Aile bireyleri kimi zaman doğrudan terapilere katılır, kimi zaman ise ayrıca sürece dahil olurlar. Çocukların ergenlik sürecindeki yaşadıkları değişimleri kavrayabilmeleri, ailenin beklentileri ve ailenin ergen bireye karşı gösterdiği tutumların nasıl olması gerektiği hususlarında aile bireyleri bilgilendirilir ve dengeli bir ortam kurulmaya çalışılır.

Ele aldığımız üzere ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçen bireyler için oldukça çetrefilli bir dönemdir. Bu dönemde yaşanabilecek çeşitli problemlerin engellenebilmesi de ancak psikolojik danışmanlık ile mümkün olabilir. Danışman, danışan ergen birey ve aile bireylerinin yaşam kalitelerini iyileştirmede ve sürecin anlaşılmasında önemli katkılar sağlar ve ergenlik süreci sonrası için de bireyin hazırlanmasında faydalı bir ortamın oluşturulmasında etkili olur. Ergenlik sürecinde dikkate alınmayan sorunlar, aile içinde uzun vadede ciddi çatışmalara yol açabileceği gibi ergen bireyin bilişsel ve davranışsal bir takım problemler ile karşı karşıya kalmasına da sebep olabilir.

Bizimle iletişime geçmek için