Eğitim Günümüzden Notlar

08/09/2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kurum içi Eğitim günümüzde tüm çalışma arkadaşlarımızın katıldığı her yıl olduğu gibi paylaşımlarımızın , fikirlerimizin ortak noktada buluşulduğu güzel bir eğitim günü daha geçirdik. Hizmet verdiğimiz bu sektörde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı başta olmak üzere Aile Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Terapi, Okul öncesi eğitim, Çift Terapiler, Koçluk hizmetleri  gibi branşlarda  CSE AİLE DANIŞMANLIK Merkezi olarak  kalitenin ne olduğu, sistem içinde nerede konumlandırılacağı, nasıl kurgulanacağı, nasıl çalışacağı ve değerlendirme sonuçlarının sistemi nasıl etkileyeceği konuları üzerinde değerlendirmeler yaptık. Hocalarımızın fikirlerini aldık. Kalite (quality) keyfiyettir.Miktar (quantity) değildir. Kalitenin ölçüye gelmeyen yanları da vardır. Konuya ilişkin literatürde “kalite standartlarından” söz edilir. Oysa standart belirlenir belirlenmez sistem statikleşir; sabitlenir.Biz CSE AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ olarak önceliğimiz Kaliteli Hizmet ve bunun tek bir ilkesi vardır Kaliteyi Geliştirme, Kaliteyi İzleme ve Kaliteyi korumaktır. Hocalarımızla paylaşımlarımızdan çıkardığımız ortak noktamız biz ekip ruhuyla çalışıp Kendi başarılarımızı, paylaşımlarımızı,  objektif olarak değerlendirebilme olgunluğuna ulaştığımızı, bunlardan yeni bir kurgu yapabilecek düzeye ulaştığımızı düşünüyoruz. . Bir ülkenin eğitim öğretimdeki önemini, İnsan psikoljisini inceleyen onların süreçlerini ve davranışlarını kontrol etmelerinde yardımcı olmalarını sağlayacak olan biz ve bizim gibi kurumların vizyon ve misyonlarını paylaştık. CSE AİLE DANIŞMANLIK ailesi olarak heryıl olduğu gibi bu yılda vizyonumuzun insanların yalnızca ne söylediğini dinlemek değil, insanları okumak ve kim olduklarını anlamaya çalışmak olduğunu, insanların isteyerek veya istemeyerek verdiği sözsüz, sezgi yoluyla anlaşılan ipuçlarını okuyabilmekten geçtiğini ve bunu yaparken önceliğimizin   objektif kalmak ve bozulmadan önce nötr bir şekilde bilgiye sahip olmakta olduğunu bilmekteyiz.

Eğitim günümüzde başta Kurucumuz Sn.Celalettin Salih Dost olmak üzere diğer çalışma arkadaşlarımızın da  katılımlarıyla çok paylaşımlı, fikirlere açık güzel bir eğitim günü geçirdik.

Katılımlarından dolayı Sn. Celalettin Salih Dost  ve Diğer Ekip Arkadaşlarımıza Değerli zamanları , fikirleri ve katılımları için teşekkür ederiz.

WHATSAPP İLETİŞİM