Çocuk Danışmanlığı

Ergenlik öncesi yaş grubundaki çocukların kendi yaş gruplarına has sahip oldukları bir takım sosyal ve davranışsal gelişim süreçleri vardır. Bu gelişim süreci, dışarıdan etki gösteren çok sayıda uyarandan etkilenir. Bu uyaranlar arasında; sosyal çevre, aile ortamı ve tutumlar yer alır. Çocuklar genel anlamda bir sorun yaşadıklarında bunun tanımını yapamazlar ve bu nedenle de ihtiyaçlarını tutumları ve duygusallıkları ile ailelerine ve sosyal çevrelerine aktarırlar.

Psikolojik danışmanlığın alt uzmanlık dallarından birisi olan çocuk danışmanlığında, terapiye katılan çocuğun kişisel gelişim özelliklerinin kendi yaş grubunun ve cinsiyetinin özelliklerine uygun olarak ilerlemekte olup olmadığının anlaşılması, çocuğun birey olarak çevreye verdiği mesajın doğru bir biçimde anlaşılması ve ortaya çıkabilecek tutumlarla alakalı ya da duygusal problemlerin engellenmesi hedeflenir.

Çocuk danışmanlığında, aile ve okul çevresinden destek alınarak devam ettirilen psikolojik danışmanlık, çocuk yaştaki bireyin gelişiminde ailenin izlemesi gereken yolu ve çocukla iletişim konusunda zorlanıldığında neler yapılması gerektiği bilgilerinin kazanılması amaçlanır.

İşaret ettiğimiz üzere çocuklar sorunlarının farkına varamazlar ve kendilerini ifade etmede tutumlarını ve duygularını ortaya koyarlar ancak her çocuk aynı tutumlar ve duygularla kendilerini ifade etmezler. Kimi zaman aile için sorunlu olarak görülebilecek bir takım agresif veya aşırı pasif tutumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlar çocukların kendi başlarına tanımlayamayacakları ve baş edemeyecekleri sorunlardır ve giderilmesi için profesyonel destek sağlanması gerekir. Psikolojik açıdan çocuğun bir terapist eşliğinde incelenmesi ve sorunlarının doğru bir şekilde anlaşılması böyle durumlarda izlenebilecek en etkili ve verimli yol olacaktır. Aksi halde ise çocuğun aile tarafından anlaşılmamasını seyreden süreçte çocukta izlenen olumsuz davranışların daha ileri boyutlara ulaşması da söz konusu olabilir.

Psikolojik danışmanlığına başvurma süreci ailenin, çocuğunda gözlemlediği bir takım uyumsuz davranışla söz konusu olur. Çocuğun hem aile hem de kendi sosyal çevresi ile uyumunun normal şartlar altında ilerleyebilmesi ve hem ailenin hem de çevrenin çocuğu anlayarak, gelişim sürecine destek sağlayabilmesi için psikolojik danışman elde ettiği veri ve bulguları kapsamlı bir biçimde dikkate alarak terapiyi gerçekleştirir.

Bizimle iletişime geçmek için