aile danışmanlığı

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile danışmanlığı, aile ilişkilerinde problem yaşayan bireylere; anlaşmazlık, ayrılık, boşanma, çocuklar ile kurulan iletişim sıkıntıları gibi aile içinde yaşanması muhtemel pek çok sorun için yardımcı olmayı temel alan ve Aile Yasası (Family Law Act) kapsamında bulunan bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığında süreç, aile içinde yaşanan sorunların objektif, tarafsız ve profesyonel bir gözle değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler sonucu oluşan problemlerin çözüme ulaştırılması şeklinde gelişmektedir. Bu danışmanlık hizmeti sayesinde problem yaşayan aile bireylerinden her birinin bir diğer aile ferdini saygı çerçevesinde dinlemesi, karşısındakini anlamaya çalışması, kendini daha açık ve net ifade edebilmesi ile yaralayıcı davranışlardan kaçınması sağlanmaktadır.

Aile danışmanlığı, aile içindeki bireyler ile değil onların kurduğu iletişimin nitelikleri ile ilgilenir. Daha açıklayıcı bir tabirle, aileyi bir bütün olarak ele alır. Eğer aile fertlerinden birinin bir sorunu varsa bu bütün ailenin sorunu olarak algılanır ve bu düşünce üzerinden hareket edilir. Bu açıdan bireysel tüm terapilerden farklı olan aile danışmanlığında, her seansta aile fertleri tek tek değil topluca seansta bulunmalıdır. Çünkü aile bir bütündür ve bir kişinin dahi yaşadığı sorunlar tüm aile üyelerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla sorunun yaşandığı tüm sürecin çözümü de yine tüm aile bireylerini ilgilendirmekte ve onların katılımıyla tamamen halledilebilmektedir.

Aile danışmanlığında yalnızca güncel bir olaydan yaşanan tartışmalar, kavgalar ve anlaşmazlıklar ele alınmaz. Ayrıca bir ölüm, kayıp veya benzeri bir travmatik olay sonucu yaşanan duygusal tahribatlar da aile danışmanlığının konusu olmaktadır.

Aile danışmanlığı sırasında verilen terapi ve seanslar sonucunda aile içinde kurulan iletişim, bireylerin birbirlerine duydukları güven, aile içindeki rol ve sorumluluklar gibi pek çok temel unsur geliştirilmekte ya da var olan sorunların ortadan kaldırılmasıyla sağlamlaştırılmaktadır. Bu sayede aile bireyleri yaşadıkları krizleri yara almadan ya da kalıcı bir tahribat yaşamadan çözebilmektedirler. Aile danışmanlığı yapan kişinin alanında yetkin ve profesyonel olması da oldukça önemlidir. Uzman birinden alacağınız yardım, sizin de belki de hiç farkında olmadığınız sorunları ya da sorunların temelindeki fark etmediğiniz sebepleri görmenizi sağlayacaktır.

Bizimle iletişime geçmek için